Irish Traditional Music Archive (ITMA) selects Arkivum PERPETUA

Articles / 10 Oct, 2017

Irish Traditional Music Archive selects Arkivum PERPETUA as their flagship preservation and public access archive solution

London – 10 October 2017. Arkivum Ltd., a leading provider of compliance driven long-term data safeguarding and digital preservation solutions has announced that the Irish Traditional Music Archive (ITMA) in Dublin has chosen the Arkivum PERPETUA solution as the cornerstone of their multimedia archive collection for protecting and promoting wider access to these resources by the public.

ITMA is home to the largest multimedia collection in existence dedicated to contemporary and historic Irish traditional music, with materials dating back to the eighteenth century. ITMA has selected Arkivum PERPETUA to provide an end-to-end managed solution which will ensure accessibility to its valuable sound recordings, still and moving images, manuscripts, printed materials and other irreplaceable assets, as well as safeguard and preserve them for the long term. ITMA has expanded over time and, now in its 30th year, is the premier centre for enjoying and studying Irish music.

Arkivum PERPETUA is a leading end-to-end digital preservation and archival secure safeguarding solution designed from the ground up to address the unique requirements and challenges of the Heritage, Libraries and Higher Education markets. Arkivum PERPETUA is a modular solution which enables the organization to select the functionality suitable with its current needs, and add others as requirements evolve. Arkivum PERPETUA uses open standards and sector-adapted open source components to optimize sector workflows and usability.

Grace Toland, Director of ITMA said: “We needed a solution that was both highly secure for safeguarding our valuable digital collection and that also provided our users with an engaging and easy to use search interface. We are delighted that Arkivum PERPETUA meets our needs and gives us the assurance that our collection will be future-proofed and widely available for the long term.”

Guy Yaniv, CEO at Arkivum added: “We are very proud to have ITMA join our Arkivum PERPETUA community. Serving ITMA is a big responsibility and the Arkivum team is committed to meet this challenge and help safeguard their priceless collections.”

About ITMA

ITMA is a national reference archive and resource centre for the traditional song, music and dance of Ireland. At its premises in Dublin and online it offers access, free of charge, to the largest multimedia collection in existence dedicated to contemporary and historical Irish traditional music. Visitors are welcome to listen, view and browse thousands of sound recordings, videos, books, images and manuscripts which have been collected and preserved by ITMA since 1987. It is funded primarily by the Arts Council of Ireland/An Chomhairle Ealaíon and the Arts Council of Northern Ireland.
Please see below for Gaelic version

Roghnaíonn Cartlann Cheoil Thraidisiúnta na hÉireann Arkivum PERPETUA mar a réiteach ceannais cartlainne caomhnú agus rochtain phoiblí

Londain – 10 Deireadh Fómhair, 2017. D’fhógair Arkivum Ltd., príomhsholáthraí réitigh chaomhnú sonraí fadtéarmacha agus digiteacha bunaithe ar ghéilleadh, gur roghnaigh Cartlann Ceoil Thraidisiúnta na hÉireann (ITMA) i mBaile Átha Cliath an réiteach Arkivum PERPETUA mar bhunchloch a mbailiúchán ilmheánach cartlainne chun rochtain níos leithne ar na hacmhainní seo a chosaint agus a chur chun cinn ag an bpobal.
Is é ITMA an bailiúchán ilmheán is mó atá ann atá tiomanta do cheol traidisiúnta comhaimseartha agus stairiúil na hÉireann, le hábhair ag dul siar go dtí an ochtú haois déag. Roghnaigh ITMA Arkivum PERPETUA chun réiteach bainistithe deireadh-le-deireadh a chur ar fáil a chinnteoidh fáil ar a chuid taifeadtaí fuaime luachmhar, íomhánna socra agus gluaisteacha, lámhscríbhinní, ábhair chlóite agus sócmhainní neamh-in-athsholáthair eile, chomh maith lena gcosaint agus a gcaomhnú don fhadtéarma. Leathnaigh ITMA le himeacht ama agus, anois ina 30ú bliain, is é an t-ionad is mó chun taitneamh agus staidéir ar cheol Éireannach.

Is é Arkivum PERPETUA príomhshocrú chaomhnúcháin agus cosaint cartlainne digiteach deireadh-le-deireadh atá deartha ón talamh aníos chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais agus ar dhúshláin uathúla na margaí Oidhreachta, Leabharlanna agus Ardoideachais. Is réiteach modúlach é Arkivum PERPETUA a chuireann ar chumas na heagraíochta an fheidhmiúlacht oiriúnach lena riachtanais reatha a roghnú, agus cinn eile a chur leis mar a éiríonn riachtanais. Úsáideann Arkivum PERPETUA caighdeáin oscailte agus comhpháirteanna foinse oscailte oiriúnaithe don earnáil chun sreabhadh oibre agus úsáideacht na hearnála a uasmhéadú.

Dúirt Grace Toland, Stiúrthóir ITMA: “Bhí réiteach thar a bheith slánmhar uainn chun ár mbailiúchán digiteach luachmhar a chosaint araon le comhéadan cuardaigh tarraingteach agus éasca le húsáid ar ár n-úsáideoirí freisin. Tá áthas orainn go gcomhlíonann Arkivum PERPETUA ár gcuid riachtanas agus tugann sé an dearbhú dúinn go mbeidh ár mbailiúchán á gcur ar fáil sa todhchaí agus ar fáil go forleathan ar feadh an fhadtéarma.”

Chuir Guy Yaniv, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ag Arkivum leis: “Táimid an-bhródúil as ITMA a bheith páirteach inár bpobal Arkivum PERPETUA. Is mórfhreagracht é ITMA a sheirbheáil agus tá foireann Arkivum tiomanta an dúshlán seo a bhaint amach agus cuidiú lena gcnuasach ríluachmhar a chosaint.”

Maidirle ITMA

Is cartlann tagartha náisiúnta agus ionad acmhainne í ITMA d’amhrán, ceol agus damhsa traidisiúnta na hÉireann. Ina áitreabh i mBaile Átha Cliath agus ar líne cuireann sé rochtain ar fáil, saor in aisce, ar an mbailiúchán ilmheán is mó atá ann atá tiomanta do cheol traidisiúnta comhaimseartha agus stairiúil na hÉireann. Tá fáilte roimh chuairteoirí na mílte taifeadtaí fuaime, físeáin, leabhair, íomhánna agus lámhscríbhinní atá bailithe agus caomhnaithe ag ITMA ó 1987 a chloisteáil, a fheiceáil agus a bhrabhsáil. Maointear go príomha é ag An Chomhairle Ealaíon/The Arts Council of Ireland agus an Chomhairle Ealaíon de Thuaisceart Éireann.

Emma Davenport

To receive our latest news and blogs straight to your inbox, please enter your email address.

Follow us on